menu
🌟 Khay giấy bạc lót nồi chiên không dầu. Chịu nhiệt tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Dễ vệ sinh và có thể tái sử dụng được nhiều lần.
🌟 Khay giấy bạc lót nồi chiên không dầu. Chịu nhiệt tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Dễ vệ sinh và có thể tái sử dụng được nhiều lần.
🌟Khay giấy bạc lót nồi chiên không dầu.
🔹Chịu nhiệt tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
🔹Dễ vệ sinh và có thể tái sử dụng được nhiều lần.

🌟Khay giấy bạc lót nồi chiên không dầu.

🌟Khay giấy bạc lót nồi chiên không dầu.

🔹Chịu nhiệt tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

🔹Dễ vệ sinh và có thể tái sử dụng được nhiều lần.

 

Giá chỉ từ 26k tại Shopee

What's your reaction?

Facebook Conversations